ประเภทห้องพัก

ชัยสิริ ปาร์ควิว (Chai Siri Park View) ขอนแก่น มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 1 แบบด้วยกันดังนี้

ชัยสิริ ปาร์ควิว ห้องมาตรฐาน (Standard)
ห้องมาตรฐาน (Standard)